Despre regimul amenzilor primite ca urmare a încălcării restricțiilor impuse de autorități pe perioada stării de urgență.
15.04.20 23:47 - Comment(s)
OUG nr. 32/ 2020 stabilește condițiile în care categoriile de persoane care lucrează sub o altă formă decât cea a contractului de muncă pot beneficia de ajutor din partea statului pe durata stării de urgență.
15.04.20 15:57 - Comment(s)
OUG nr. 38/2020 a creat cadrul legal pentru saltul de la birocrație la digitalizare. Autoritățile și instituțiile publice vor fi obligate să primească și să emită înscrisuri în format electronic
10.04.20 12:05 - Comment(s)
Prin intermediul OUG 42/2020 a fost aprobată Schema de ajutor de stat pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01
09.04.20 11:32 - Comment(s)
OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate a fost completată prin norme de aplicare care clarifică modul în care categoriile de debitori vizate pot beneficia de această facilitate.
08.04.20 18:26 - Comment(s)
La data de 17 martie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/ 2020 prin care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copilului în cazul închiderii unităților de învățământ. Actul normativ a fost completat și modificat prin Ordonanțele de urgență nr. 30/ 2020 și 32/ 2020.
02.04.20 10:31 - Comment(s)
La 30 martie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
01.04.20 10:08 - Comment(s)
OUG 32/2020 aduce modificări și completări cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a indemnizației salariaților aflați în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență.
31.03.20 17:07 - Comment(s)
Prin O.U.G. nr. 30/ 2020 în vigoare de la 21 martie 2020, Guvernul a adoptat o serie de măsuri în sprijinul angajatorilor în contextul pandemiei Covid-19 cu privire la indemnizația salariaților aflați în șomaj tehnic.
27.03.20 12:33 - Comment(s)
Guvernul a publicat pe 25.03.2020 condițiile de obținere a certificatului de situație de urgență (CSU) pentru operatorii economici afectați de pandemia Covid-19, document anunțat încă din Decretul nr. 195/2020. CSU poate fi obținut doar pe perioada stării de urgență.
26.03.20 12:45 - Comment(s)