OUG 32/ 2020 - Indemnizație pentru profesioniști

15.04.20 15:57
Photo by Ben White on Unsplash

Indemnizația de la stat pentru profesioniști

O.U.G. nr. 32/ 2020 pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 30/ 2020 aduce noutăți cu privire la facilitățile oferite de stat persoanelor care nu sunt încadrate în baza unui contract individual de muncă.   


Având în vedere că, începând cu 15 aprilie, starea de urgență a fost prelungită pentru încă 30 de zile ca urmare a adoptării Decretului nr. 240/ 2020, profesioniștii care au în continuare activitatea întreruptă pot solicita acordarea indemnizației de la stat


Beneficiari

 • Profesioniștii în sensul Codului Civil, de exemplu, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale;
 • Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • Persoanele încadrate în baza contractului de activitate sportivă: sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători;
 • Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.


Condiții

Întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență.


Titularii PFA, ÎI, ÎF trebuie să înregistreze la Registrul Comerțului întreruperea temporară a activității.


Din informațiile furnizate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, asociații și administratorii care lucrează pentru propria societate în lipsa unui contract civil nu pot beneficia de indemnizație. 

Facilități

 • Indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, respectiv 4,071.75 de RON brut. 
 • Plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate.
 • Indemnizația e supusă impozitării și plății CAS și CASS. Declararea și plata acestora se vor stabili ulterior prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.

Dispoziții speciale pentru persoanele încadrate cu contract de activitate sportivă

 • Beneficiarii indemnizației sunt cei cărora li s-a suspendat temporar contractul de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
 • Cuantumul indemnizației este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, respectiv 4,071.75 de RON brut. 
 • Suplimentar față de indemnizație, părțile au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.
 • Solicitarea indemnizației se face de către structurile sportive care depun, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.
 • Plata indemnizației se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Procedura de obține a indemnizației

 • Persoanele îndreptățite depun, prin poșta electronică, la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o declarație pe propria răspundere.
 • Suplimentar, persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe vor depune o copie a unui contract din ultimele 3 luni anterioare declarării stării de urgență. 
 • Documentația se transmite la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. 
 • Plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență din luna anterioară.

Modelul documentelor și modalitatea de transmiterea a acestora poate fi consultată pe http://www.mmanpis.ro/ 
Contact