Detalii noi despre suspendarea ratelor la credite în contextul pandemiei Covid-19

08.04.20 18:26
Photo by Edu Lauton on Unsplash

Normele de aplicare a OUG 37/2020

Au fost publicate în Monitorul Oficial al României Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.


Normele de aplicare aduc lămuriri suplimentare față de prevederile OUG 37/2020, care au fost deja descrise în articolul din 1 Aprilie 2020 - 
Suspendarea plății ratelor la credite pentru debitorii afectați de pandemia Covid-19Condiții cumulative pentru credite:

 • Numai pentru creditele acordate până la 30 martie 2020 inclusiv;
 • Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară 30 martie 2020 inclusiv;
 • Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Criterii de eligibilitate a debitorilor, cu excepția persoanelor fizice 

Este necesară o declarație pe propria răspundere cu privire la:
 • Afectarea veniturilor proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență
 • Imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului
 • Afectarea activității pe perioada stării de urgență. 

Condiții particulare privind afectarea activității

A. Debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: 
 • restrângerea pieței de desfacere
 • restrângerea numărului de angajați
 • diminuarea numărului de furnizori ș.a.;


B. Debitorii persoane juridice, dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: 

 • restrângerea pieței de desfacere pieței de desfacere pieței de desfacere pieței de desfacere
 • restrângerea numărului de angajați
 • diminuarea numărului de furnizori s.a..


C. Nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Efectele ajutorului conferit în contractele de credit 

 • Toate garanțiile aferente contractului de credit se mențin. 
 • Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.
 • În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor (cu excepția persoanelor fizice din creditele ipotecare) și creditor.

Credite ipotecare contractate de persoane fizice

Criterii de eligibilitate

Poate beneficia de facilitatea suspendării plății ratelor din contractele de credite ipotecare, debitorul persoană fizică, care declară pe proprie răspundere, în termen și conform procedurii instituite de OUG 37/2020, că:

a) I-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și

b) Se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:
 • Intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului;
 • Concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia;
 • Reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia;
 • Plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19. 

Membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

Efecte

 • Notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, va fi transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.
 • În cazul creditelor ipotecare garantate contractate de persoanele fizice, creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității contractului de garantare și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare.
 • Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, băncile procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
 • în cazul creditelor acordate în cadrul programului "Prima casă", durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile prevederilor OUG nr. 37/2020.
Contact