Societăți comerciale - decesul asociatului unic

21.04.20 00:16
Photo by Simone Hutsch on Unsplash

Continuarea activității societății după moartea asociatului unic, în timpul stării de urgență

Pandemia COVID-19 creează riscuri pentru activitatea societăților românești. Printre riscuri se numără dificultatea ori chiar imposibilitatea continuării activității din cauza morții asociatului unic. Efectele variază de la imposibilitatea luării deciziilor până la radierea societății, după caz.


Conform datelor publicate de Registrul Comerțului:

 • 16,75% (241.118 asociați) dintre asociații au vârste de peste 60 de ani;
 • anual, între 80.000 si 100.000 de societăți comerciale sunt radiate, o bună parte din radieri fiind cauzată de moartea asociatului unic.

I. Condiții pentru continuarea activității unei societăți rămase fără asociat unic

Principalele condiții pentru continuarea activității sunt:
 1. Actul constitutiv al societății să permită continuarea existenței societății;
 2. Să existe moștenitori cu vocația de a prelua societatea;
 3. Minim unul dintre moștenitorii cu vocație să opteze pentru continuarea societății.
Astfel, activitatea poate continua când toate condițiile menționate sunt îndeplinite. În caz contrar, se va proceda la lichidarea, dizolvarea și radierea societății.

II. În cazul în care condițiile sunt îndeplinite, moștenitorii mai pot întâlni probleme practice

Principalele probleme sunt:
 1. Preluarea societății de către moștenitor presupune tranșarea moștenirii, care se poate realiza în instanță sau la notar.
 2. Tranșarea moștenirii în instanță este imposibilă, la acest moment, din cauza situației de urgență;
 3. Procedura succesorală notarială poate dura de la câteva zile la câțiva ani, în funcție de situația moștenitorilor sau a bunurilor;
 4. Continuarea activității societății comerciale pe durata tranșării moștenirii;
 5. Activitatea notarilor este redusă, la acest moment, ca urmare a situației de urgență;
 6. Sunt mai puține măsuri care pot fi luate prin intermediul instanței din cauza situației de urgență.

III. Exemple de posibilități de abordare a problemelor

 ProblemăPosibilități de abordare
Durata procedurii succesorale
 • O posibilitate este reducerea termenului de opțiune succesorală a moștenitorilor.
 • Acest lucru se realizează cu ajutorul instanței și este posibil inclusiv pe durata stării de urgență.
Continuarea activității societății

Continuarea activității poate fi realizată prin exercitarea sezinei. Sezina permite moștenitorilor sezinari să administreze patrimoniul și să exercite drepturile societare ale asociatului decedat.


Moștenitorii sezinari sunt:

 1. Soțul supravietuitor;

 2. Urmașii defunctului (copiii, nepoții etc.);

 3. Tatăl și mama defunctului (ascendenții privilegiați).


Simpla existență a unor moștenitori sezinari nu este suficientă. Este necesar ca aceștia să accepte moștenirea asociatului decedat și să decidă continuarea societății. Acceptarea poate fi expresă sau tacită (de exemplu, însăși exercitarea drepturilor conferite de sezină).


Moștenitorii sezinari pot asigura doar continuitatea societății. Moștenitorii nu pot cesiona părțile sociale, întrucât este un act de dispoziție care excedează administrării.


Un avocat poate oferi asistență atât în demersurile de identificare a moștenitorilor sezinari, cât și în găsirea unei soluții de continuare a activității.

 Identificarea unui notar

De principiu, notarii publici sunt obligați prin efectul OUG 29/2020 să-și continue activitatea pe durata stării de urgență. Totuși, acest lucru nu înseamnă că toți notarii își vor desfășura activitatea în mod normal.


Astfel, va fi necesară identificarea unui notar cu ajutorul tabloului UNNPR ori cu ajutorul directorul european notaries-directory.eu.


De asemenea, se poate solicita sprijinul camerei notarilor publici competente.

Existența unui număr limitat de demersuri care pot fi efectuate în instanță

Pe durata stării de urgență, cauzele supuse judecății vor viza, preponderent:

 1. ordonanțe președințiale;

 2. cereri de suspendare a executării unor acte sau măsuri;

 3. ordine de protecție;

 4. cereri urgente privitoare la minori;

 5. alte cauze similare.


Astfel, în scenariul asociatului decedat, sunt posibile următoarele tipuri de acțiuni:

 1. Suspendarea executării actelor organelor societății lovite de nulitate absolută;

 2. Solicitarea unor măsuri pentru a asigura conservarea probelor;

 3. Solicitarea unor măsuri pentru prevenirea unor prejudicii;

 4. Solicitarea înscrierii în cartea funciară a unei ipoteci legale, în cazul gestiunii de afaceri;

 5. Solicitarea stabilirii unui termen care nu a fost determinat într-un act;

 6. Alte solicitări care vizează măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.


Un avocat poate aprecia tipurile de solicitări pe care le puteți formula și vă poate asista în formularea acesteia ori să vă îndrume către căi alternative.

IV. Concluzii

 • Există soluții pentru continuarea activității unei societăți care a rămas fără asociat, chiar și în această perioadă dificilă din punct de vedere economico-social.
 • Soluții există atât pentru moștenitorii, cât și pentru creditorii societății.
 • Pentru moștenitorii care doresc continuarea activității societății, dar se află în conflict cu ceilalți moștenitori, situația actuală nu înseamnă că lucrurile sunt paralizate.
 • Pentru creditorii societății, situația actuală nu atrage în mod obligatoriu o stare de incertitudine a debitelor restante ale societății. De asemenea, moartea asociatului unic nu atrage automat și moartea societății.
 • Atât moștenitorii, cât și creditorii societății, pot apela la mecanismele legale provizorii care sunt disponibile pe durata stării de urgență.

Există și alte probleme care pot apărea în cazul morții asociatului unic care vor fi tratate în materialele viitoare. Dacă te confrunți cu o problemă asemănătoare celei din acest articol, îți recomandăm să apelezi la un avocat.

Contact