Noutăți privind indemnizația oferită de stat în contextul Covid-19

28.04.20 14:24
Photo by Dimitri Houtteman on Unsplash

OUG nr. 53/2020 - măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Guvernul a adoptat OUG nr. 53/2020 prin care sunt aduse lămuriri privind condițiile și termenul de obținere a indemnizației oferită de stat pentru cei afectați economic de pandemia Covid-19 în temeiul OUG nr. 30/2020 completată prin OUG nr. 32/2020.


Se prelungește termenul pentru depunerea solicitărilor pentru obținerea indemnizației de către anumite categorii de beneficiari.


Principale prevederi privind indemnizația de la stat pentru profesioniști stabilită prin O.U.G. nr. 32/ 2020 adoptată pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 30/ 2020 au fost descrise în articolul din 15.04.2020, care poate fi citit aici.


Clarificări privind beneficiarii indemnizației

Avocați

 • Beneficiază de indemnizația oferită profesioniștilor și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, respectiv 5,429 de RON brut.
 • Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal, urmând a se datora impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotele prevăzute de Codul fiscal.

Pensionari

Photo by Matthew Bennett on Unsplash
 • Guvernul stabilește expres că indemnizația suportată de stat aferentă șomajului tehnic sau indemnizația acordată profesioniștilor este accesibilă și persoanelor care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap.

SRL

 • Pentru o interpretare unitară, Guvernul a prevăzut că indemnizația acordată profesioniștilor nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003.


Procedura și termenul pentru depunerea cererilor pentru indemnizație

Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 • Cooperația trebuie să depună, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.

 • Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr. 53/2020, respectiv până la 05.05.2020.

 • Plata indemnizației se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.

Profesioniști (ex. PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale)

 • Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a OUG nr. 53/2020, respectiv până pe 27 aprilie 2020.

Avocați

 • Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr. 53/2020, respectiv până la 05.05.2020.

Impozitarea indemnizațiilor oferite de stat 

 • Calculul obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru indemnizația lunară oferită de stat profesioniștilor, avocaților și persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor stabilite de Codul fiscal asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. 

 • Obligațiile fiscale aferente indemnizațiilor se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul de 15 martie 2021 pentru veniturile realizate în anul 2020.

 • Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Suspendarea unor măsuri și prelungirea unor termene

 • Pe perioada stării de urgență se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale (inclusiv pentru creditele bancare) care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.
 • Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea pensionarilor sau a altor beneficiarilor acestor drepturi.
 • Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii pentru beneficiarii șomajului, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.
 • Sumele reprezentând indemnizațiile oferite de stat pentru beneficiarii acestei măsuri în temeiul OUG nr. 30/2020 completată prin OUG nr. 32/2020 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
 • Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra indemnizațiilor oferite de stat încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență. 
Contact