Legea nr. 19/ 2020 - zile libere pentru părinți

02.04.20 10:31
Photo by Ben Wicks on Unsplash

Acordarea zilelor libere părinților pentru supravegherea copiilor

La data de 17 martie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/ 2020 prin care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copilului în cazul închiderii unităților de învățământ. Actul normativ a fost completat și modificat prin Ordonanțele de urgență nr. 30/ 2020 și 32/ 2020. 


Părintele poate beneficia de zile libere în cazurile în care are loc suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unităților de învățământ ca urmare a condițiilor meteorologice sau a altor situații extreme decretate de autorități. 


Prevederile legii se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat. 

Condiții pentru a beneficia de zile libere

 • Părinții au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Anumite categorii de personal stabilite prin Decretul nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgență (din sistemul național de apărare, din penitenciare, din unitățile sanitare publice) nu vor beneficia de zile libere, însă au dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturior salariale dacă celălalt părinte nu beneficiază de zile libere. 

Nu poate beneficia de zile libere părintele aflat în următoarele situații:

 • este în concediu pentru creșterea copiilor;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 • este concediu de odihnă sau concediu fără plată;
 • părintele solicitant sau soțul/ soția acestuia se află în șomaj tehnic;
 • celălalt părinte nu realizează venituri supuse impozitului de venit potrivit Codului Fiscal.

Acordarea zilelor libere cu acordul angajatorului

Pot beneficia de zile libere numai cu acordul angajatorului cei care lucrează în următoarele sectoare de activitate: 
 • sistemului energetic național, unitățile operative de la sectoarele nucleare și unitățile cu foc continuu
 • asistență socială
 • telecomunicații, radio și televiziune publică
 • transporturile pe căile ferate 
 • unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă
 • comerț alimentar 
 • producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare 
 • distribuție carburanți
 • personalul din cadrul unităților farmaceutice

Angajatorii din aceste domeniile vor acorda zilele libere doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv: 

 • prin programe individualizate de lucru 
 • munca în schimburi 
 • munca la domiciliu
 • telemunca

Pașii de urmat pentru ca părinții să beneficieze de zile libere

Solicitare adresată angajatorului

Pentru a beneficia de zile libere părintele va depune o cerere la angajator însoțită de următoarele documente:
 • Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prin care afirmă că nu beneficiază de zile libere de la locul său de muncă, că nu se află în vreo situație exclusă de la aplicarea legii și că nu se află în concediu de odihnă sau fără plată. Modelul declarației este prevăzut de H.G. nr. 217/ 2020. 
 • Copia certificatului de naștere al copilului/ copiilor. 

Numărul zilelor libere

Zilele libere se acordă de către angajator pe întreaga perioadă în care autoritățile decid închiderea unităților de învățământ. 


În contextul actual, zilele libere sunt reprezentate de zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Cuantumul indemnizației pentru zile libere

Pentru fiecare zi liberă părintele beneficiază de o indemnizație care se plătește de angajator în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Cuantumul maxim al indemnizației va fi 4.071 de lei brut pe lună.

Indemnizația este impozitării, plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă potrivit Codului Fiscal. 


Impozitele și contribuțiile se suportă de angajator. 

Pașii de urmat de angajator pentru decontarea indemnizației

Unde se depune cererea 

Angajatorul poate solicita decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte, de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea. 


Angajatorul trimite, prin e-mail, documentația necesară pentru decontarea sumelor în termen de cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă sunt obligate ca în 24 de ore de la primirea prin e-mail a documentelor transmise de angajator să îi comunice acestuia numărul de înregistrare al solicitării.

Documente necesare pentru decontare:

 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; Modelul declarației este aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/ 2020, ]n vigoare de la 31.03.2020;
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația. 

În cât timp își recuperează banii angajatorul

Decontarea sumelor plătite de angajator cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației comunicate de angajator și se suportă din Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. 

Contact