OUG 30/2020 - șomajul tehnic

27.03.20 12:33 By Raluca Ene

Șomajul tehnic

Prin O.U.G. nr. 30/ 2020 în vigoare de la 21 martie 2020, Guvernul a adoptat o serie de măsuri în sprijinul angajatorilor în contextul pandemiei Covid-19 cu privire la indemnizația salariaților aflați în șomaj tehnic. 


Față de reglementarea pusă la dispoziție de Codul Muncii, prezenta ordonanță introduce o serie de mecanisme care să permită susținerea financiară a acestei măsuri de către stat. 


ACTUALIZARE 31.03.2020

Prin O.U.G 32/2020 au fost aduse modificări cu privire la plata indemnizației pe perioada șomajului tehnic. Modificarile pot fi găsite AICI. 

Șomajul tehnic presupune suspendarea temporară a contractului individual de muncă, la inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, fără a înceta raportul de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare în cazul: 
 • întreruperii activității sau 
 • reducerii temporare a activității.
Potrivit Codului Muncii, salariații vor beneficia de următoarele drepturi: 
 • Salariații care nu mai desfășoară activitate beneficiază de o indemnizație care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 • Dacă angajatorul a optat pentru reducerea temporară a activității și a scăzut programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, angajatul își va primi salariul, dar cu o reducerea corespunzătoare până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului.

Facilități acordate de O.U.G. nr. 30/ 2020 

Cuantumul indemnizației   Pe perioada stării de urgență, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, adică cel mult 4,071.75 de RON. 
Angajatorii care pot beneficia de facilitățile prevăzute de O.U.G. nr. 30/ 2020 A. Cei care întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență  ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente. 

sau

B. Cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata salariile tuturor angajaților. 

 • Angajatorii din această categorie pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Procedura de aplicare pentru acordarea indemnizației  Angajatorul depune documentația prin e-mail, la agenția de ocupare a forței de muncă (ANOFM / AJOFM) în a cărei rază își are sediul social. 

A. Angajatorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a deciziilor autorităților are nevoie de următoarele: 

 • certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Procedura de obținere o găsești aici.

 • cerere semnată și dată de reprezentantul legal conform modelului din Anexa nr. 1 a ordonanței, 

 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație întocmită conform modelului prevăzut de Anexa nr. 3 a ordonanței. 

B. Angajatorul care a redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu are capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor are nevoie de următoarele: 

 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Modelul acesteia se va stabili printr-un ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene. 

 • cerere semnată și dată de reprezentantul legal conform modelului din Anexa nr. 2 a ordonanței.

 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație întocmită conform modelului prevăzut de Anexa nr. 3 a ordonanței.

Termenul de depunere 
 •   Agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia are sediul angajatorul îi va face plata acestuia în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. 
Aspecte fiscale
 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Pentru indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. 

 • Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Contact