Certificatul de situație de urgență

26.03.20 12:45 By Georgiana Tătar

Condițiile de obținere a Certificatului de Situație de Urgență

Guvernul a publicat pe 25.03.2020 condițiile de obținere a certificatului de situație de urgență (CSU) pentru operatorii economici afectați de pandemia Covid-19, document anunțat încă din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.


Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri a anunțat că în termen de 5 zile va fi funcțională platforma http://prevenire.gov.ro/ care va intermedia obținerea CSU.


Conform Ordinului Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri nr. 791/2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 248 din 25.03.2020, următoarele elemente au fost reglementate:

Detalii CSU

 • Emitent: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri.
 • Termen de depunere cerere: doar pe perioada stării de urgență. La acest moment, starea de urgență a fost decretată de Președintele României pentru 30 de zile, până la data de 16.04.2020, putând fi prelungită, conform Decretului nr. 195/2020.
 • Beneficiari: operatorii economici care beneficiază de măsuri de ajutor în domeniul protecției sociale și de natură fiscală în baza OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020.
 • Termen de eliberare: automat, după validarea de către sistem a solicitării.

Procedură emitere CSU

 • Cererea de eliberare se depune de solicitant exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/;
 • Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, în baza unei declarații tip pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, după validarea de către sistem a solicitării;
 • În cazul operatorilor neînregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, aceștia vor depune și documente privind autorizarea activității, suplimentar față de datele de identificare și declarația pe proprie răspundere;
 • Documentele încărcate în aplicația electronică vor purta semnătura electronică a reprezentantul legal al operatorului ori a împuternicitului.rului ori a împuternicitului.

Tipuri de certificate de urgență

 • TIP 1 (ALBASTRU):    
  • Eliberat operatorilor economici care și-au întrerupt total sau parțial activitatea, în perioada stării de urgență, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice;
 • TIP 2 (GALBEN):
  • Eliberat operatorilor economici care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020.
 • Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de CSU.
 • CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se va putea efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.
 • În cazul unui control, organele abilitate vor verifica inclusiv documentele privind diminuarea încasărilor sau întreruperea totală sau parțială a activității, putând sesiza organele competente în ipoteza unor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea legii sau neatestarea situației reale de fapt sau de drept.

Utilitate

 • Facilități fiscale conform OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020: 
  • Amânarea la plată pe durata stării de urgență pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, în cazul IMM-urilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență;
  • Suportarea de către stat a unei indemnizații de 75% din salariul de bază pe perioada stării de urgență, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară, pentru angajații ale căror contracte de muncă au fost suspendate temporar din inițiativa angajatorilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice sau și-au redus activitatea pe perioada stării de urgență decretate.
 • Adaptarea contractelor în derulare încheiate de IMM-uri în baza forței majore atestată prin CSU.
Contact