Noi ipoteze pentru suspendarea contractului de muncă

06.01.21 16:39

Legea 298/2020 actualizează Codul Muncii

Ca urmare a stărilor de urgență și alertă instituite pe parcursul anului 2020 și a dificultăților generate de ajustarea foarte rapidă a legislației, Codul Muncii a preluat o serie de prevederi legale care să faciliteze suspendarea contractelor individuale de muncă pe parcursul stărilor de asediu sau urgență.

La art. 52 Codul Muncii a fost adăugată lit. f) care permite suspendarea contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență potrivit prevederilor constituționale.


Prevederile nou introdusului art. 53 indice 1 din Codul Muncii detaliază efectele suspendării contractului de muncă într-o astfel de ipoteză:
 • Salariații beneficiază de o indemnizație pentru șomaj în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Pentru anul 2020 acesta a fost de 5429 RON.
 • Angajatorul are dreptul de a suplimenta indemnizația până la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, iar plata acestora se realizează de angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 • Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator.
 • Termenul de plată și de declarare a obligațiilor este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
 • Pentru indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă. Reprezintă o cota de 2.25% aplicată la totalul sumelor brute realizate din salarii în luna respectivă.
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ, acesta nu poate beneficia de indemnizație.
 • Perioada pentru care este suspendat contractul individual de muncă constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Pentru calcul se va utiliza salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare pe perioada suspendării.
 • Pentru ca angajații să poată beneficia de indemnizație este necesar ca angajatorul să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere, alături de lista persoanelor care urmează să beneficieze de facilitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă competente. Documentația se poate depune și electronic.
 • Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar mai departe plata către salariat se efectuează în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume.
 • Angajatorii nu pot desființa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte au fost suspendate pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de sprijin prin plata indemnizațiilor. Nerespectarea acestei prevederi reprezintă contravenție și se sancționează cu returnarea sumelor primite cu titlu de indeminzație, pentru posturile desființate.

Modificările sunt în vigoare de la 27.12.2020.

Pentru angajatori vor facilita modificarea relațiilor de muncă în eventualitatea unor astfel de situații excepționale, dar vor și spori birocrația cu care se confruntă. Pe de altă parte, obligativitatea menținerii angajaților ulterior încetării suspendării contractului de muncă va genera probleme economice și va restrânge sfera de aplicare a unei astfel de măsuri.

Pentru angajați se instituie un nou mecanism de protecție socială, însă condițiile impuse angajatorului îl fac pe acesta să se gândească atent dacă își permite asumarea condițiilor financiare impuse implicit de noile modificări și va putea apela la alte mijloace de gestionare a forței de muncă și de încetare a contractelor.

Societatea noastră oferă consultanță în orice tip de probleme legate de legislația muncii.

Contact