Ordonanța de urgență nr. 29/2020

22.03.20 21:52 By Theo Pârvu

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 aduce înlesniri pentru următoarea perioadă.

Este primul act normativ care adresează impactul economic al COVID-19.


Cum era de așteptat, pe lângă măsurile de ordin fiscal, există prevăzut și un pachet de susținere a micilor întreprinzători.


Modul de accesare al ajutoarelor pentru IMM-uri urmează a fi comunicat pe baza unor acte normative subsecvente. La acest moment este doar delimitat pachetul de ajutor pus la dispoziție. 

Măsuri fiscale

Se amână până la 30 iunie 2020 următoarele termene:
  1. Plata impozitului anual pe clădiri - prima rată datorată la 31 martie 2020
  2. Plata impozitului anual pe terenuri - prima rată datorată la 31 martie 2020
  3. Plata impozitului anual pe mijloacele de transport - prima rată datorată la 31 martie 2020.
  4. Bonificația de 10% pentru plata anticipată a impozitelor mai sus menționate va fi menținută până la 30 iunie 2020.
Pe perioada situației de urgență + 30 de zile au fost instituite o serie de măsuri fiscale:
 1. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 nu se vor calcula și datora dobânzi și penalități de întârziere.
 2. Obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 nu vor fi considerate restante.
 3. Prin efectul legii și fără formalități suplimentare se suspendă și e oprită începerea măsurilor de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare. Fac excepții acele creanțe bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești în materie penală. 

Măsuri pentru IMM-uri

Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea următoarelor facilități:

a. Credite pentru realizarea de investiții și capital de lucru:

i. Garantate de stat în procent maxim de 80% din valoarea finanțării.

ii. Nu sunt garantate dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente.

iii. Valoarea maximă a finanțărilor acordate și garantate de stat pentru un singur beneficiar nu poate depăși 10.000.000 lei.

iv. Limita maximă pentru creditele pentru investiții este de 10.000.000 lei.

v. Limita maximă pentru creditele aferente capitalului de lucru este reprezenttă de media acestor cheltuieli din ultimii 2 ani, dar nu mai mult de 5.000.000 de lei.

vi. Dobânda este subvenționată 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cel mult până la 31 martie 2021.

vii. Durata maximă a finanțării este de 120 de luni.

b. Garanții pentru credite și linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru:

i. Nu sunt acoperite dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente.

ii. Limita garanțiilor acordate este de 90% din creditul acordat IMM-ului, cu următoarele limite:

1. 500.000 de lei pentru microîntreprinderi.

2. 1.000.000 de lei pentru întreprinderile mici.

iii. Valoarea maximă a finanțării nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limitele de mai sus.

iv. Dobânda este subvenționată 100% din bugetul MFP, cel mult până la 31 martie 2021.

c. Durata maximă este de 36 de luni și pot fi prelungite cu o perioadă maximă de 36 de luni.

Alte măsuri

1. IMM-urile care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial în baza deciziilor autorităților publice compentente, beneficiază de amânarea la plată  a următoarelor servicii de utilități și obligații:

 • Electricitate, 
 • Gaze naturale, 
 • Apă, 
 • Servicii telefonice 
 • Internet, 
 • Amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

3. Pentru IMM-uri forța majoră va putea fi invocată numai după încercarea de renegociere a contractului pentru adaptarea clauzelor la condițiile excepționale generate de starea de urgență. Negocierile vor putea fi dovedite cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloace.

2. Dispozițiile de la punctul 1. servesc și următoarelor profesii, sub rezerva de a fi direct afectate și de a îndeplini o serie de criterii ce urmeză a fi edictate:formele de exercitare a profesiei de notar public. 

 • formele de exercitare a profesiei de avocat. 
 • formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc.
 • cabinetele medicilor de familie în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane.
 • cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane.
 • Federațiile sportive naționale
 • Cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă.

4. Termenul de depunere a declarațiilor privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență. 

Contact