Proprietatea industrială în contextul pandemiei Covid-19

28.05.20 11:54

Utilizarea brevetelor de invenție și a desenelor industriale

Primăvara anului 2020 a adus în atenția tuturor un scenariu interesant, în care, datorită urgențelor medicale născute ca urmare a pandemiei, o multitudine de antreprenori au acționat alături de autorități pentru a produce și pune în circulație echipamente de protecție individuală. 


Producția s-a derulat contra cronometru, iar, uneori, și cu mijloace atipice, precum imprimantele 3D, și s-a bazat pe reproducerea design-ului unor produse care deja erau în circulație. În multe situații, bunurile reproduse sau de la care au fost inspirate echipamentele de protecție se bucurau de protecția acordată de un brevet de invenție sau certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial.

Obiectul brevetului de invenție

Orice invenție constând într-un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Obiectul desenului/ modelului industrial 

Aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/ sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia.

Drepturile titularului invenției sau desenului industrial

Titularul are un drept exclusiv de exploatare a invenției, respectiv de utilizare a desenului / modelului industrial. 


Este interzisă efectuarea, fără consimțământul titularului, a următoarelor activități: 
 1. fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; 
 2. utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu. 
 3. reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

Situații în care nu se încalcă drepturile titularului

 • folosirea invenției exclusiv în cadru privat sau în scopuri experimentale, fără caracter comercial;
 • folosirea desenului/ modelului industrial exclusiv în scop personal și necomercial, experimental, de cercetare sau învățământ, cu condiția să nu fie prejudiciată exploatarea normală și să se menționeze sursa;
 • comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenției sau desenului/ modelului industrial, care au fost vândute anterior de titular ori cu acordul său expres;
 • reproducerea desenului/ modelului industrial în domeniul cercetării sau învățământului, în scopul citării ori predării, cu condiția respectării practicii comerciale loiale, exploatării normale și menționării sursei;
 • exploatarea de către terți a invenției sau a unei părți a acesteia la a cărei protecție s-a renunțat;
 • folosirea cu bună-credință sau luarea măsurilor efective și serioase de folosire a invenției sau desenului/ modelului industrial, de către terți, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidare.

Transmiterea drepturilor asupra invenției sau desenului industrial

Cesiunea

 • Transferă proprietatea asupra drepturilor deținute de titularul brevetului de invenție sau a certificatului de înregistrare a desenului industrial ca urmare a încheierii unui contract de cesiune.
 • Poate fi neexclusivă sau exclusivă, când însuși titularul nu mai poate utiliza invenția/ desenul industrial și nici nu mai poate transmite dreptul altor persoane. 
 • Poate fi totală, asupra totalității drepturilor de exploatare sau parțială, limitată la anumite drepturi. Cesiunea parțială conduce la coproprietatea asupra brevetului de invenție sau a certificatului de înregistrare a desenului industrial. 
 • Poate fi remunerată sau gratuită. 

Licențierea

 • Titularul acordă dreptul de exploatare a invenției/ a desenului industrial ca urmare a încheierii unui contract de licențiere. 
 • Poate fi neexclusivă sau exclusivă, când titularul se obligă să nu mai transmită drepturile de exploatare și altor persoane. 
 • Poate fi totală, când se întinde asupra totalității drepturilor de exploatare și asupra întregului teritoriu, sau parțială.
 • Poate fi remunerată sau gratuită. 

Licențierea obligatorie a invenției

Legea română prevede un mecanism de licențiere obligatorie a brevetului de invenție având următoarele caracteristici:

 • Este o licență neexclusivă; 
 • Se acordă de Tribunalul București la cererea oricărei persoane interesate;
 • Instanța stabilește întinderea, durata, remunerația cuvenită celui care deține drepturile asupra invenției; 
 • Este autorizat, în principal, pentru aprovizionarea pieței sau eliminarea practicilor anticoncurențiale.
Condiții de acordare a licenței obligatorii:
 • Invenția nu a fost aplicată sau a fost aplicată insuficient pe teritoriul României;
 • Titularul brevetului nu poate justifica inacțiunea;
 • Părțile au purtat negocieri și nu au ajuns la o înțelegere, într-un termen rezonabil, cu privire la condițiile și modalitățile comerciale de aplicare a invenției;
 • Cerere se introduce după expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu.

Cazuri speciale de acordare a licenței obligatorii

Suplimentar, Tribunalul București poate autoriza o licență obligatorie, în următoarele cazuri:

 1. Situații de urgență națională sau alte situații de extremă urgență;
 2. Situații de utilizare publică, în scopuri necomerciale. 
Pentru acordarea acestui tip de licență nu este necesară îndeplinirea condițiilor de mai sus. 

Cu toate acestea, beneficiarul licenței va trebui să înștiințeze titularul brevetului în cel mai scurt timp desprea autorizarea dată de instanță. 

Recomandări

Chiar dacă pe parcursul pandemiei utilizarea unor invenții sau desene protejate ar părea justificată moral și etic, ideal ar fi ca, în cazul oricărei astfel de utilizări, utilizatorii să obțină o licență adecvată. Licențierea pentru o astfel de situație se va putea face luând în calcul utilizare necomercială și cu scop umanitar putând stabili că, pe perioada situației dificile, utilizarea se va face fără remunerație.


De multe ori produsele care au permisiunea de a fi utilizate de public poartă o mențiune cu privire la licență, de tipul CC BY-NC. Acestea fac parte dintr-un sistem de licențiere generat de cei de la Creative Commons  care folosesc un sistem de codificare pentru a stabili condițiile în care un anume design poate fi reprodus. 


Dacă dorești să vii în ajutorul comunității prin furnizarea echipamentelor de protecție necesare pentru combaterea Covid-19 apelează la ajutor de specialitate pentru a te asigura că acționezi fără să încalci drepturile altora.