OUG 32/2020 - noutăți cu privire la șomajul tehnic

31.03.20 17:07

Noutăți cu privire la șomajul tehnic

Guvernul a adoptat prin O.U.G. nr. 32/ 2020 în vigoare de la 30 martie 2020 o serie de modificări și completări cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a indemnizației salariaților aflați în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență reglementate de O.U.G. nr. 30/ 2020.


Principalele noutăți aduse sunt extinderea sferei angajatorilor care pot apela la această facilitate, lămuririle aduse cu privire la cuantumul indemnizației suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și reducerea termenului de plată în care angajatorii vor primi indemnizația de la stat pe care o achită mai departe salariatului.  

Angajatorii care pot obține indemnizația de la stat

Vor beneficia de indemnizația de șomaj tehnic salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate.

Au fost eliminate condițiile referitoare la obținerea certificatului de situații de urgență pentru angajatorii care întrerup activitatea ca urmare a deciziilor autorităților publice, înregistrarea scăderilor în încasări de cel puțin 25% față de media celor din ianuarie - februarie 2020 pentru ceilalți angajatori afectați, precum și limitarea facilităților doar pentru 75% din salariații activi ai celor din urmă angajatori.

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic

Pe perioada stării de urgență, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, adică cel mult 4,071.75 de RON brut. 

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

Situația salariatului cu mai multe contracte de muncă

Poate beneficia de indemnizația de șomaj tehnic inclusiv salariatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate pe perioada stării de urgență. Indemnizația se va calcula în raport de contractul de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 

Nu va beneficia de indemnizația de șomaj tehnic salariatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență.

Procedura de obținere a indemnizației de la stat

Angajatorul depune, prin e-mail, la agenția de ocupare a forței de muncă (ANOFM / AJOFM) în a cărei rază își are sediul social următoarele documente: 
  • Cerere;
  • Declarație pe propria răspundere a angajatorului;
  • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va aproba printr-un ordin ulterior modelul documentelor pe care le va depune angajatorul, la acest moment fiind abrogate modelele anterior publicate. Documentele se depun de către angajatori în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. 

Plata indemnizației 

Plata indemnizației din bugetul asigurărilor pentru șomaj se va face angajatorilor solicitanți în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentației. 

Ulterior, angajatorul trebuie să îi plătească salariatului indemnizația în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor. 
Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Pentru indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Salariatul primește suma netă a indemnizației,  calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se va realiza de angajator.