Simplificarea procesului birocratic de înființare a unei societăți comerciale

10.07.20 08:28


Modificarea Legii societăților comerciale nr. 31/1990

Noua Lege nr. 102/2020 intrată în vigoare la 05.07.2020 face un pas pentru debirocratizarea procesului de înființare a firmelor. 


Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, vor avea mai puține formalități de îndeplinit pentru a înființa o societate comercială în România. 


Noile modificări legislative vor ajuta persoanele fizice și jurdice să dețină mai multe societăți cu un asociat unic, să stabilească sediul mai multor firme în același spațiu sau să înființeze firme fără să fie necesare semnăturile vecinilor dacă nu vor desfășura activitate la acel sediu.

1. Nu mai este necesară declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată

  • Anterior 05.07.2020, o companie/persoană fizică nu putea fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată (S.R.L.). 
  • Odată cu abrogarea art. 14 din Legea nr. 31/1990 a fost eliminată această restricție, o persoană va putea fi asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată.

2. În același imobil își vor putea stabili sediul social mai multe societăți     

  • Dacă până acum exista condiția legală ca în aceeași încăpere să aibă sediu social o singură societate, prin modificarea art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 s-a eliminat obligația de a prezenta certificat de la ANAF sau o declarație autentică pe propria răspundere pentru a dovedi că există un singur sediu social înregistrat pentru încăperea sau spațiul partajat.
  • Această modificare va rezolva multe probleme din practică care întârziau înființarea firmei din cauza suprapunerii aparente a unor sedii sociale în aceeași locație.

3. Nu mai este necesar acordul scris al vecinilor pentru înființarea firmei dacă nu se desfășoară activitate la sediul social respectiv

  • Adăugarea alineatului (6) la art. 17 din Legea nr. 31/1990 elimină obligația de a depune avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, semnat de proprietarii spațiilor învecinate ale unui astfel de sediu stabilit în cadrul unui condominiu, dacă în spațiul respectiv nu se va desfășura activitate efectivă. 
  • Pentru a se aplica această prevedere, administratorul sau, după caz, administratorii societății vor declara pe propria răspundere faptul că la sediul social respectiv nu se desfășoară activitate în mod efectiv.
Aceste modificări simplifică procedura de înființare a unei firme prin renunțarea la anumite formalități și condiții ce îngreunau înființarea unei noi persoane juridice sau schimbarea sediului social. 


Societatea noastră oferă servicii de înființare în condiții legale și cu celeritate a societăților comerciale.
Contact