10 sugestii pentru încheierea și execuția contractelor

23.02.21 22:59

De ce anume trebuie să ții cont când semnezi un contract?

Este foarte important să iei toate măsurile de precauție atunci când vine vorba despre angajarea în anumite raporturi comerciale cu diferiți parteneri, astfel că îți propunem mai jos o listă cu chestiunile care trebuie avute în vedere atunci când dorești să te implici în contracte cu titlu oneros. 


Un contract este o oportunitate și fiecare dintre noi este dezamăgit atunci când rezultatele dorite nu se materializează. Totuși există o serie de măsuri pe care le poți lua pentru a putea evita un contract cu experiențe neplăcute. 1. Cunoașterea partenerului contractual
Cunoașterea partenerului contractual. La începutul negocierilor contractuale este foarte important să obții cât mai multe date posibile despre cealaltă parte. Aici ne referim atât la datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice cu care se dorește încheierea unui contract, cât și la așa-numitul “istoric” al acesteia, pe cât posibil. Spre exemplu, referitor la persoanele juridice, este necesar a se verifica dacă aceasta există, dacă ea se află în funcțiune, este suspendată sau se află în procedura de faliment și, de asemenea, este necesar a se stabili dacă persoana fizică angajată în negocieri este reprezentantul legal al societății sau are un mandat de la societate pentru purtarea discuțiilor și semnarea contractului. 

De asemenea, există servicii online care agregă informațiile disponibile în spațiul public despre o companie. Unele dintre ele oferă în mod gratuit o parte din aceste informații. 
2. Încheierea unui contract în formă scrisă

Încheierea unui contract în formă scrisă. Deși pentru anumite contracte, legea nu impune ca acestea să fie încheiate în scris, fiind suficient un acord de voință al părților cu privire la aspectele principale ale contractului, recomandăm totuși, în toate situațiile, transpunerea înțelegerii părților într-un înscris. Acest aspect este important atât din perspectiva probării raporturilor contractuale, cât și din perspectiva inserării anumitor clauze specifice pe care părțile le găsesc necesare pentru reglementarea relațiilor dintre ele.

3. Redactarea clauzelor contractuale într-o manieră clară

Redactarea clauzelor contractuale într-o manieră clară, inteligibilă și neechivocă, în vederea aplicării lor cu ușurință, în cazul nefericit în care există dezacorduri, neexecutări sau executări necorespunzătoare ale obligațiilor asumate. 

4. Constituirea de garanții

Inserarea în contract a unor clauze privind oferirea unor garanții de plată a prețului contractului. 

5. Emiterea și transmiterea corectă a facturilor

Emiterea și transmiterea corectă a facturilor către partenerul contractual, dacă este cazul. Spre exemplu, facturile trebuie transmise către partenerul contractual în conformitate cu dispozițiile contractuale agreate de părți referitoare la modalitățile de comunicare a documentelor. De asemenea, facturile trebuie să respecte condițiile privitoare la forma și conținutul acestora stabilite în textele normative în materie. 

6. Păstrarea dovezilor cu privire la prestarea serviciilor

Păstrarea dovezilor referitoare la prestarea serviciilor, vânzarea produselor sau orice alte activități care au format obiectul contractului. Într-un eventual litigiu, este deosebit de importantă dovedirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către partea care dorește să recupereze o creanță de la celălalt contractant. Regula generală în litigii este cea conform căreia cel care face o afirmație în cursul unui proces este dator să o dovedească. Astfel dacă, spre exemplu, se dorește recuperarea costului unor servicii prestate de tine în beneficiul celeilalte părți, trebuie dovedit în primul rând faptul că serviciile au fost prestate. 

7. Celeritatea în acționare

Celeritatea în acționare. În situația în care te afli în situația nefericită în care cealaltă parte contractantă nu a achitat prețul contractului la momentul scadenței, îți recomandăm să acționezi cu maximă celeritate. Importanța acestui aspect derivă din faptul că posibilitățile de recuperare a unei creanțe scad pe măsura trecerii timpului, atât datorită dispariției satisfacției partenerului cu privire la serviciile prestate, posibilității intervenirii stării de insolvabilitate a debitorului, cât și datorită intervenirii prescripției extinctive după un anumit interval de timp. Aceasta din urmă este văzută ca o "sancțiune" pentru creditorul care a rămas impasibil prea mult timp și al cărui drept la acțiune poate fi considerat stins după trecerea termenului prevăzut de lege. 

8. Soluționarea amiabilă

Încercarea de soluționare amiabilă a diferendului dintre părți. La momentul la care constați că a fost îndeplinită data scadentă fără o executare din partea debitorului, recomandăm formularea unei notificări adresate acestuia, prin care să-i fie puse în vedere obligațiile restante și un termen clar de executare a acestora. Atenție însă la modalitatea de transmitere a acestei notificări, care trebuie să respecte clauzele agreate contractual referitoare la realizarea comunicărilor dintre părți. Scopul acestei notificări este atât punerea în întârziere a debitorului, cât și asigurarea acestuia de buna ta credință în încercarea de soluționare amiabilă a problemelor apărute, fără apelarea la o instanță de judecată și fără costuri suplimentare. 

9. Obținerea unui titlu executoriu

Obținerea unui titlu executoriu pentru a recupera creanța de la partenerul contractual. În situația în care notificarea formulată nu a condus la rezultatul dorit, ai posibilitatea de a te adresa instanței de judecată în vederea obținerii unui titlu executoriu care să poată fi pus ulterior în executare. Deși majoritatea persoanelor evită să intenteze un proces civil în cazul în care partenerul contractual nu își îndeplinește obligațiile, mai ales din perspectiva costurilor pe care acesta îl presupune, este important de știut că în situația unei soluții favorabile, cheltuielile ocazionate de proces se pot recupera de la debitor. 

10. Punerea în executare

Punerea în executare a hotărârii judecătorești definitive. În situația în care nici ulterior obținerii unei hotărâri judecătorești definitive, debitorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, acesta poate fi executat silit în temeiul hotărârii judecătorești definitive, prin intermediul executorului judecătoresc, care pentru a face acest lucru va trebui sesizat cu o cerere. Și la acest moment este necesară acționarea cu celeritate, având în vedere că bunurile executabile pot dispărea rapid din patrimoniul pârâtului. 

Partenerii contractuali trebuie să acorde o atenție sporită tuturor detaliilor care guvernează raporturile dintre ei, trebuind să acționeze cu celeritate și bună-credință pe parcursul executării contractului și după încetarea acestuia. Nu trebuie neglijat faptul că acordurile dintre părți reprezintă în fapt “legea părților” și atât timp cât un contract nu conține dispoziții care contravin normelor legislative imperative, el este pe deplin aplicabil.

Societatea noastră oferă asistență și reprezentare în orice tip de problemă legată de încheierea și derularea contractelor.