Search
Search Menu

Experiență

În mare parte de litigii civile și comerciale, cu un important accent pe consultanță acordată grupurilor de companii straine care dezvoltă activități de lungă durată în România.

Lista ce urmează este doar o selecție a ariilor de practică curentă, de-a lungul timpului biroul nostru a instrumentat cazuri ce au variat de la dreptul naval la cazuri de spionaj și privatizări. Treizeci de ani de experiență și multiplele schimbări juridice survenite în România în această perioadă au permis acoperirea unei cazuistice din cele mai variate.

Arii de specializare

Asistență în Relația cu Autoritățile

De-a lungul timpului societatea noastră a asigurat asistență juridică pe lângă toate instituțiile statului, atât în administrația centrală cât și la nivel local. O experiență aparte a fost dobândită în raport de instituțiile din domeniul aviației civile.

Litigii de Contencios Administrativ

Litigiile în care a fost și este implicat cabinetul nostru acoperă o gamă largă de acte administrative emise în special de autoritățile locale în raport de legislația construcțiilor.

Dreptul Familiei

Datorită unei experiențe extrem de vaste acumulate, cabinetul nostru poate oferi consultanță în orice chestiune legată de dreptul familiei și asistență juridică în orice tip de litigiu în această materie. O practică aparte există în raport de problemele ce implică familii supuse mai multor jurisdicții.

Succesiuni

Consultanța și litigiile generate de succesiuni reprezintă o constantă în activitatea cabinetului nostru, fiind familiarizați cu complexitatea unor astfel de cazuri și experiența interdisciplinară pe care o presupun.

Litigii Civile

Avocații noștri specializați în litigii civile și-au exercitat mandatul, atât în cadrul procedurilor necontencioase, cât și în cadrul celor contencioase, în fața instanțelor de drept comun, dar și a instanțelor arbitrale.

Asigurări

Practica din domeniul asigurărilor în cabinetul nostru se întinde pe mai bine de 30 de ani, acoperind multiple aspecte ale acestui domeniu. În mod particular, avocații noștri au fost frecvent implicați în litigii cu asigurători derulate și în alte jursidicții decât cea locală. De notat este și implicarea noastră în litigii cu valori de peste jumătate de milion de Euro.

Litigii Comerciale

De mulți ani aceasta este aria de activitate predilectă a cabinetului nostru, cu o experiență bogată dobândită în fața tuturor instanțelor din țară. Litigiile în care am reprezentat interesele clienților noștri au avut valori mari și foarte mari, de multe ori presupunând riscuri colaterale semnificative pentru activitatea comercială a acestora.

Societăți Comerciale

Pentru societățile comerciale asigurăm toată gama de servicii pornind de înregistrări de noi companii și mențiuni în Registrul Comerțului până la consultanță pentru activitatea de zi cu zi.

Insolvență

Insolvența reprezintă un domeniu de practică cu tradiție în cadrul cabinetului nostru, o parte din avocații societății noastre deținând și calitatea de practicieni în insolvență. De notat este participarea noastră în mod constant în litigii cu valoare de peste un milion de Euro.

Asigurări Sociale

Litigii de Muncă

Consultanță

Proceduri de Autorizare

Vânzare/ Cumpărare și Închiriere

Litigii cu privire la Imobile

Consultanță

Cauze Penale

Drepturi de Autor

Producție de Film

Litigii Proprietate Intelectuală